ANASAYFAÇEVRE POLİTİKASI

Kuruluş tüm faaliyetlerinde çevrede oluşturabileceği etkileri en aza indirerek çevre performansını kararlı olarak iyileştirmeyi ve çevreye duyarlı davranışlarla olumlu bir çevre kültürü oluşturmayı politika olarak belirlemiştir. Bundan dolayı;

İlgili yasa ve mevzuatları takip ederek uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmeyi,

Atıklarını uygulamada mümkün olduğunca az tutacak faaliyetler planlayarak ve geri dönüşümlü ve/veya sürdürülebilir kaynak kullanımı teşvik ederek oluşabilecek çevre kirliliğini azaltmayı ve/veya önlemeyi,

Tüm çalışanlarını çevresel konularda bilgilendirerek / eğiterek olumlu çevre bilinci arttırmayı,

Çevre Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesi için yıllık hedefler belirleyip bu hedeflerin yerine getirilme durumlarını periyodik olarak takip etmeyi,

Çevresel konular hakkında ilgili taraflardan gelen yapıcı önerileri dikkate alarak çevre performansını arttıracak sistemler üzerine çalışmayı taahhüt ederiz.

Bu politikada bahsi geçen taahhütlerin yerine getirilmesi için gereken faaliyetlerin uygulanmasından,

Bu politikada bahsi geçen taahhütlerin yerine getirilmesi için gereken çevresel faaliyetlerin uygulanmasından, Çevre Yönetim Sisteminin etkinliğinin takip edilip sürekli iyileştirilmesinden başta üst yönetim olmak üzere tüm kuruluş çalışanları sorumludur.